Người dân tham lễ Nguyên tiêu tại Hội An

Quảng Nam – Vùng đất của lễ hội

Giá trị văn hóa tiêu biểu của vùng đất Quảng Nam được lắng đọng trong các lễ hội truyền thống. Những lễ hội đặc sắc, đa dạng này mang đậm bản sắc văn hóa truyền... Chi tiết »