Xây dựng cuộc sống xanh – sạch – đẹp là giải pháp bảo vệ sức khỏe tốt nhất

Cuộc sống xanh nơi đô thị

Vườn cây, công viên, mảng xanh trong khu vực sinh sống đang là xu hướng của người dân nơi đô thị. Một môi trường xanh giúp cải thiện tâm trạng, cải thiện chất lượng sống... Chi tiết »