Archives

Nấm lim xanh gia truyền THANH-THIẾT-BẢO-SINH

NẤM LIM XANH-Loài nấm đặc hữu mọc trên cây nấm lim xanh tự nhiên, tìm hái trong rừng nguyên sinh Trường Sơn, Tây Nguyên và Nam Lào; chế biến theo bí quyểt gia truyền Thanh thiết bảo sinh của Công ty TNHH Nông lâm sản Tiên Phước. Sản phẩm cao cấp đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Đã đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ cho thiết kế và nhãn hiệu NẤM LIM XANH

Nấm lim xanh Việt Nam trong nghiên cứu điều trị ung thư